• School in Velika Ludina, Croatia
  • School in Valašské Meziříčí, Czech Republic
  • School in Kiiminki, Finland
Free Joomla Template by HostMonster Reviews

O projektu

Sažetak -  Czech it Out, Be Croative and Finnish AheadCiljevi KA2 projekta

Kako je opće prihvaćeno stajalište da je znanje temelj uspješnoga gospodarstva i prosperiteta svake države, tako obrazovanje predstavlja važno područje zajedničke politike na razini EU-a. Stoga, radi usklađivanja nacionalne obrazovne politike s onom na europskoj razini i ostvarivanja zajedničke misije, bitno je omogućiti nositeljima toga procesa, učiteljima i obrazovnim ustanovama, upoznavanje, uspoređivanje i reformiranje sustava u kojima rade.

Radi unaprjeđenja obrazovanja važno je uključivati obrazovne ustanove u programe kojima je cilj

• cjelovitije razumijevanje informacija na temu obrazovanja u EU i stvaranje argumentiranog mišljenja o međusobnom utjecaju europskih obrazovnih sustava te njihovom utjecaju posebno na tržište rada,

• povećanje interesa za programe koji se temelje na dolaznoj i odlaznoj mobilnosti te preuzimanje aktivne uloge u integriranju obrazovnog sustava RH u europski prostor obrazovanja,

• usvajanje novih znanja, vještina i kompetencija važnih za osobni razvoj pojedinca radi povećanja konkurentnosti na složenom tržištu rada,

• poticanje inovativnosti i razmjenu dobre europske prakse, a radi prilagođavanja obrazovnog sustava interesima i potrebama učenika 21. stoljeća.

Sve gore navedeno potaknulo nas je na uključivanje u projekte različitih razina, po čemu je škola vidljiva i prepoznatljiva u širem okruženju. Uključivanje škole u program Erasmus+, aktivnost K2, a potaknuto svime gore navedenim ima sljedeće važne ciljeve:

- razvoj poduzetništva na prvoj obrazovnoj razini,

- poboljšanje jezičnih kompetencija učenika i djelatnika,

- upotreba ICT-a radi poboljšanja profesionalnih i osobnih kompetencija.

Potreba razvoja poduzetničkih kompetencija vidljiva je u preporukama Vijeća Europe i Europskog parlamenta, a gdje se poduzetništvo prepoznaje kao jedna od osam ključnih kompetencija cjeloživotnoga učenja. Na nacionalnoj razini Formalni okvir ranom uvođenju poduzetništva nalazimo u svim razvojnim strateškim dokumentima, a najnoviji je dokument Ministarstva poduzetništva o Strategiji razvoja poduzetništva do 2020. Nova strategija prilagođena je korištenju fondova Europske Unije, okrenuta je razvoju i potpori malih i srednjih gospodarstvenika jer oni predstavalju 98 % broja ukupnih poduzeća u RH i u bruto domaćem proizvodu sudjeluju sa 50 % udjela. Isto, prema željama građana da postanu poduzetnici te da se samozaposle, RH druga je država u EU, a obrazovni programi niti programi osposobljavanja ne daju dovoljno snažnu podršku tim potrebama. Stoga i Nacionalni kurikulum definira poduzetništvo kao jednu od osam najbitnijih kompetencija u cjeloživotnome učenju.

Radi toga smo razvoj poduzetništva, njegovo uvođenje u primarno obrazovanje za najraniju dob te izrada cjelovitog kurikuluma za navedeno međupredmetno područje postavili kao prvi među ciljevima našega projekta. Međupredmetna tema polazi od potrebe učenika najmlađe školske dobi za bavljenje korisnim i interesantnim aktivnostima te za njih obrazovanje i odgoj za poduzetništvo podrazumijevaju učenje o tomu kako ideju pretvoriti u korisnu aktivnost. Postepeno, s porastom učeničke dobi, mijenjaju se i zahtjevi te ishodi učenja, a koji uključuju znanja i vještine iz osnova poduzetništva. Za izvođenje poduzetničkih aktivnosti s učenicima potrebno osposobiti dio učitelja iz osnova poduzetništva, kroz tzv. start up program osposobljavanja te izraditi priručnik za poučavanje poduzetništva kroz međupredmetno povezivanje. Za učenike treba razviti odgovarajući edukativni materijal, u digitalnom i tiskanom obliku.

Poboljšanje jezičnih kompetencija učenika i djelatnika bitan je segment cjeloživotnoga učenja jer time približava Hrvatsku modelu jednakih šansi za sve, važnome za povezivanje europskih obrazovnih politika. Da bi postala ravnopravna članica u konkurentnoj zajednici država s pametnim, održivim i uključivim rastom i razvojem, a sve na temelju trokuta kojega čine cjeloživotno učenje, inovacije i znanost, važno je kroz obrazovnu vertikalu poticati intenzivno učenje stranih jezika, odmičući tako postojeće jezične barijere koje priječe snažniju razmjenu ljudi, programa i ideja. Upravo stoga, a da bi se poboljšala kvaliteta i učinkovitost obrazovanja i osposobljavanja, radi promicanja socijalne jednakosti i koherentnosti, aktivnoga građanstva, osnaživanja kreativnosti i inovacija, nacionalna obrazovna politika nastoji ići u smjeru redefiniranja obrazovnih ciljeva i ishodaučenja, stavljajući poboljšanje jezičnih vještina u fokus svoje obrazovne strategije. Kako i iz našega dosadašnjeg iskustva tako i temeljem egzaktnih podataka o uklučivanju škola u programe mobilnosti, vidljivo je da postoji interes učitelja za uključivanje u njih, no jezične barijere u trenutku odlčivanja prevagnu kao otežavajuća i nepremostiva prepreka i na taj način puno dobrih ideja, projekata i inovativnih obrazovnih rješenja ostaje tek mrtvo slovo na papiru. Radi toga smo u školi kao prioritetno područje cjeloživotnoga učenja istaknuli upravo stalni rad na poboljšanju jezičnih vještina naših učenika i učitelja, smatrajući da je njihovo uključivanje u programe europske mobilnosti za to najbolja platforma. Poboljšane jezične vještine doprinijet će boljemu razumijevanju obrazovnih sustava, boljoj promociji našega sustava te njihovome približavanju i zajedničkom radu na ostvarivanju istih ciljeva: prohodni obrazovni sustavi, s jednakim šansama za sve uključene u njih, neovisno o razini, vrsti ili geografskom položaju u Europi.

Partneri: Osnovna škola u Kiiminkiju, Finska, Osnovna škola Valašske Mezirici, Republika Češka

Tijek projekta: 3 koordinatorska sastanka, 3 posjete s učenicima

Teme projekta: Arhitektura, Tradicionalna kuhinja, Glazba i običaji

Rezultati projekta:

- Izrađeno novo kurikularno područje Poduzetništva u osnovnoj školi, s primjenom u Izvannastavnoj aktivnosti Mladi poduzetnici, te međupredmetne teme u ostalim predmetima osnovne škole.

- Osmišljen, uređen i tiskan udžbenik za poduzetništvo za učenike, priručnik za učitelje i online nastavne materijale

- Ostvarene aktivnosti razmjene učenika (3) s ukupno 99 učenika i 42 učitelja koja sudjeluju u razmjeni

- Krajnji rezultat je osmišljen i izrađen poslovni plan za otvaranje hrvatsko-finsko-češkog restorana, zajedno sa svim segmentima od izrade ideje, ponude hrane, umjetničkog programa, strukture zapošljavanja te odgajanja budućih poduzetnika od najranijeg uzrasta.